UTBILDNINGAR                                           

 

Varje utbildning anpassas utifrån företagets mognadsfas, ambitioner och förmåga. Här finns exempel på utbildningar som jag Josefin tillhandahåller.

Jag vill helst kombinerar utbildning med praktiskt genomförande. Detta för att säkerställa att utbildningen inte bara leder till nya insikter. Utan också en agerande i rätt riktning med hållbara resultat.

Utveckling Teamarebete Kompetensutveckling

Verksamhetsstyrning

 1. Smart Styrning – I workshops går vi igenom allt från kundbehov, vision, strategi och affärsplanering, till målnedbrytning och daglig styrning. Genomförs i workshops med ledningsgrupp
 2. Stabilisera och standardisera processer - Genom daglig styrning, avvikelsehantering och standardisering skapas stabila och standardiserade processer. Genomförs i workshops med ledningsgrupp eller vald avdelning/process
 3. Faktabaserade beslut (intro) – För att skapa effektivt beslutsfattande, lär vi oss grunderna i vad vi bör följa upp och hur vi ska analysera datan. Hur vi tolkar och följer upp faktan, samt när och med vilken frekvens vi bör följa upp. 1-dags-utbildning med praktiska exempel
 4. Lean och Six Sigma för chefer – Vi lär oss grunderna i hur vi leder medarbetare mot framgångsrika och hållbara förbättringar genom Lean och Six Sigma. 2-dags-utbildning med teori, övningar och reflektion

 

Processutveckling & Lean

 1. Bli personligt effektiv – Praktiska tips kring hur vi kan skapa personlig effektivitet. Handlar tex om möteseffektivitet, ordning bland dokument i datorn. Det handlar också om effektiv planering och samarbetsformer. 1-dags-utbildning med praktiska exempel
 2. Skapa effektiva processer - Genom kartläggning av värdeflöde och Lean, orsaksanalys och samarbete skapar vi en effektivare process. Parallellt med genomförandet lär vi oss metoder och verktyg. Genomförs i workshops med medarbetare som kan vald process. Längd beror på vilken process vi tittar på kan tex vara totalt 3 dagar (6 st halvdagars workshop)
 3. Lean Introduktion – Vi går igenom Grunderna i Lean (främst teori). 1-dags-utbildning
 4. Lean Steg 2 - Grundläggande tankesätt, metoder och verktyg inom Lean, samt mer teori och övningar i metoder och verktyg. 3-dagars-utbildning
 5. Skapa framgångsrika team - Genom tex 5S, avvikelsehantering, enkla verktyg inom problemlösning, daglig styrning och förbättringsanda skapar vi tillsammans team som jobbar med ständiga förbättringar. Anpassas, men tex 1 workshop a 2,5 timmar per vecka i 5 veckor

Problemlösning & Six Sigma

 1. Förbättra tvärfunktionell process på en vecka - genom tvärfunktionellt samarbete och "Kaizen systematik" förbättrar vi en kritisk process på en vecka. Samtidigt lär vi oss systematiska metoder och verktyg. Förberedelser + 4-5 dagar 100% (mån-fre)
 2. Six Sigma Introduktion – Övergripande DMAIC utbildning, där vi genomför enkel problemlösning på ett systematiskt och hållbart sätt. 1-dags-utbildning
 3. Six Sigma Steg 2 - Att leda förbättringsprojekt som håller över tid (Green Belt-nivå) med systematiska metoder och verktyg inom DMAIC. 5-dags-utbildning (3+2 dagar)
 4. Kaizen-ledar-utbildning: 1 dags-utbildning för medarbetare som ska driva Kaizen workshops, som är ett koncentrerat förbättringsarbete under 4-5 dagar. Förkunskaper i Green Belt krävs.
 5. Six Sigma för chefer: 1 dags DMAIC utbildning där fokus läggs på hur du som ledare bör agera för att skapa ett uthålligt förbättringsarbete baserat på ett systematisk tillvägagångssätt i DMAIC.