STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Lagarbetets kraft är grunden i ett företags framgång. Att små förbättringar kontinuerligt införs, gör att företaget kan vara konkurrenskraftigt och successivt nå högre höjder. I små steg. Detta kombinerat med ett synligt och situationsbaserat ledarskap, gör skillnad.

För att kunna skapa ett fungerande team som jobbar med förbättringar på ett systematiskt och uthålligt sätt, krävs nötning och coachning. Det finns ingen genväg och ledaren spelar en stor roll i utvecklingen av teamet. Vi arbetar med olika saker som behöver vara på plats, för att i slutändan skapa självstyrande team som varje dag skapar resultat.

Exempel på upplägg:

Under 5 tillfällen (tex 2,5 timmar per tillfälle) arbetar chefen med teamet. Vi skapar tillsammans tex struktur, mötesagenda, roller och ansvar, teamregler, metoder för daglig styrning och förbättringsarbete. Genom att träffas vid 5 tillfällen för att ”nöta in” och justera tillvägagångssättet, skapas förutsättningar att arbetssättet blir hållbart.

Utveckling Processer Lean Six Sigma Josefin Buraas

VISUELLT LEDARSKAP – Hur kan ledaren  stötta och vara delaktig på rätt nivå utifrån teamets mognadsfas och dess utmaningar. Viktigt att ledaren är synlig i verksamheten och förstår medarbetarens motivationsfaktorer och förmåga.

 

DAGLIG STYRNING – För att skapa en gemensam bild över vad teamet ska leverera varje dag, krävs en samlingsplats där man tar upp viktig information, prioriterar aktiviteter, följer upp gemensamma mål och delegerar ansvar till medarbetarna. Ofta används någon typ av tavla som visuellt visar status, avvikelser och planen framåt osv

FÖRBÄTTRINGSLOGG – För att skapa goda resultat krävs att de som jobbar närmast processen är delaktiga och engagerade i förbättringsarbetet. Vi anpassar innehållet utifrån kultur och värderingar på företaget och jobbar tex med förbättringslogg, ansvarsområden för ordning och reda, samt metoder för att säkerställa att varje medarbetare kan göra sig hörd.