SIX SIGMA

Systematiskt & datadrivet

Six Sigma är en systematisk och data-driven förbättrings-metodik som säkerställer att grundorsaken identifieras och elimineras. Genom att vi i våra konsultuppdrag följer projektfaserna DMAIC* (Define, Measure, Analyse, Improve, Constrol) säkerställs också att förbättringar och resultat blir hållbara över tid. Se hur vi använder oss av problemlösning genom DMAIC.

Variationsmått

Uttrycket Six Sigma är ett variationsmått och betyder 6 standardavvikelse. I praktiken betyder det att en ”Six-sigma-process” i genomsnitt levererar 3,4 defekter på 1 miljon möjligheter. Dvs om en process tillverkar 1 miljon produkter är endast 3,4 produkter defekta.

Stabila processer

Six Sigma är alltså ett kvalitetsmått som används för att minska variationen i processer, vilket i sin tur leder till färre defekter och därmed nöjdare kunder. När process-variationen minskas, skapas stabilare processer. Först när processen är stabil, finns det goda förutsättningar att höja nivån på resultatet, dvs jobba med förbättringsarbete. Alltså, för att skapa effektiva processer, minskar vi först processvariationen, för att därefter öka prestationsnivån.

DMAIC

Projektmetodiken DMAIC fungerar som en vägledning och checklista som säkerställer hållbara resultat över tid. Verktygslådan inom Six Sigma är stor och för att kunna använda DMAIC på ett effektivt sätt, är det viktigt att använda endast de verktyg som ger effekt i aktuellt fall. Det krävs träning och applicering.

Josefin Buraas har lång erfarenhet av att driva Six Sigma projekt i många olika typer av branscher, exempelvis byggbranschen, hälso- och sjukvård samt tillverkningsindustrin.

*På svenska: DMAFS (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra)

 

Six Sigma konsult DMAIC