PROCESSUTVECKLING & LEAN

Det handlar inte om att jobba snabbare utan smartare, dvs göra saker på ”rätt sätt”. Det gör vi genom att tillsammans ta bort aktiviteter som inte adderar värde, för att sedan kunna ägna oss mer åt "affären" och det som skapar kundvärde.

 

Ofta är vi inte medvetna om hur mycket tid och energi som går till spillo genom tex onödig dokumentation, ineffektiva möten, omarbete, onödig förflyttning eller att vi inte utnyttjar medarbetarnas kompetens fullt ut. I den sk värdeflödesanalysen utgår vi från kundens resa från behov till leverans, vilket alltid genererar många nya insikter och en massa nya idéer och förbättringsförslag.

 

VSM Lean 5S

5S och Personlig effektivitet

Bli personligt effektiv - på möten, i dator, i den dagliga planeringen och i samarbeten med kollegor. Syftet är att både individen och teamet tillsammans ska bli mer effektiva i vardagen.

Processutveckling Teamarbete Helhetssyn

Nytta:

 1. 5S* - Ordning och reda på arbetsplatsen (i fysisk miljö och dator-miljö)
 2. Möteseffektivitet och mötesstruktur
 3. Effektiv daglig planering för individen
 4. Ta bort det ”dagliga slöseriet” för medarbetaren och gruppen
 5. Effektiva samarbets-former

* 5S är ett verktyg som används för att eliminera slöseri och skapa ordning och reda.

Exempel på upplägg:

Denna modul kan genomföras i ett team, eller i storgrupp.

 

Stabila & Standardiserade Processer

För att kunna styra sina processer, planera sina resurser och göra en tillförlitlig planering och prognos, krävs stabila och standardiserade processer.

Vi skapar tillsammans förutsättningar för att få "kontroll" på  verksamheten genom att involvera medarbetare. Genom tex daglig styrning följer vi upp mål och agerar på avvikelser samt skapar gemensamma arbetssätt. Detta ger förutsättningar för att jobba med förbättringsarbete.

Nytta:

 1. Medvetenhet och rutiner för ett hållbart ledarskap
 2. Rutiner för att ”styra” dagen mot gemensamma mål
 3. Hantera avvikelser genom mätning och uppföljning
 4. Skapa gemensamma standarder och processer i teamet

Exempel på upplägg:

Varvar teori med praktik. Kan tex handla om 3 halvdagar med coaching-tillfällen emellan.

Lean & Värdeflödesanalys

Lean är en filosofi och metodik, där det huvudsakliga syftet är att ta bort alla aktiviteter som inte är värde-adderande dvs saker som kunden inte är beredd att betala för.

Att skapa ett effektivt värdeflöde handlar om att skapa en effektiv process utifrån kundens perspektiv. Vi ser alltför ofta att avdelningar skapar murar och sub-optimerar sina egna processer, vilket gör att man inte jobbar effektivt ur ett helhetsperspektiv.

Processutveckling Lean Styrdiagram

Nytta:

 • Förbättrad process ur ett helhets- och kundperspektiv
 • Helhetssyn och tvärfunktionellt samarbete
 • Styrmetoder så att förbättringarna blir hållbara över tid

Genom samarbete i tvärfunktionella team identifieras flaskhalsar och möjligheter. En kritisk process väljs ut och analyseras för att eliminera onödiga aktiviteter och skapa ett effektivt flöde.