PROBLEMLÖSNING & SIX SIGMA

Har du varit med om att en förbättring har införts, men att det efter ett tag har återgått till gamla mönster igen? Förmodligen har inte grundorsaken identifierats, eller så finns det inte tillräckligt bra styrmetoder för att se till att förbättringen bibehålls. Eller så var problemet som löstes inte tillräckligt viktigt.

Den bästa metodiken för att lösa ett problem på ett hållbart sätt är idag Six Sigma med projektfaserna DMAIC. Lean har verktyg för att skapa ett effektivt flöde utifrån ett kundperspektiv dvs en del i Processutveckling. När vi coachar eller deltar i projekt, väljer vi ut de bästa metoderna och verktygen från både Lean och Six Sigma. Det ena utesluter inte det andra.

Effektiva metoder DMAIC och Six Sigma genom Buraas Consulting

Förbättringsprojekt som håller

Vi förbättrar tillsammans utvalda processer, för att minska processvariation och skapa en ny bättre nivå som är hållbar över tid.

Projekten kan genomföras på olika nivå beroende på problemets omfattning, allvarlighetsgrad och teamets mognadsgrad. Antingen gör vi en koncentrerad insats på 4-5 dagar, där medarbetarna är 100% dedikerade till projektet. Eller så kan man sprida ut insatserna och tex ha team-möten minst 1 gång i veckan.

Systematiskt förbättringsarbete

Exempel på upplägg:

  1. FÖRBÄTTRINGS-WORKSHOP på 5 dagar: Under 5 dagar arbetar vi tillsammans för att lösa ett specifikt problem. Teamet är tvärfunktionellt liksom processen vi jobbar med. Vi har tydligt kundfokus. Arbetssättet brukar alltid skapa enormt engagemang bland medarbetare och bra resultat.
  2. FLERA FÖRBÄTTRINGSPROJEKT under ca 3 månader: 5 (2+2+1) dagars utbildning med 3-4 veckors mellanrum, där deltagarna parallellt med utbildningen arbetar med att lösa ett existerande problem (i ett team). Vi går igenom de fem faserna i DMAIC och de viktigaste verktygen för att deltagarna ska kunna driva uthålliga förbättringsprojekt. Parallellt med utbildningen, coachas projektledarna.