LEAN

Lean är en filosofi och metodik, där syftet är att ta bort aktiviteter som inte är värde-adderande dvs saker som kunden inte är beredd att betala för.

Lean handlar tex också om att skapa ett jämnt flöde, ta bort flaskhalsar samt att ta vara på varje medarbetares kompetens på bästa sätt. Läs mer om hur vi arbetar med Processutveckling och Lean.

Här kan du läsa mer om just Lean.

VSM Lean 5S
Effektiva metoder DMAIC och Six Sigma genom Buraas Consulting

SIX SIGMA

Six Sigma är en förbättringsmetodik för att lösa problem på ett hållbart sätt. Six Sigma innehåller verktyg och metoder för att kunna jobba med effektiv kvalitetsstyrning. Six Sigma består av projektfaserna DMAIC* (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

Six Sigma är en systematisk och data-driven förbättrings-metodik som säkerställer att grundorsaken identifieras och elimineras. Genom att vi i våra konsultuppdrag följer projektfaserna DMAIC säkerställs också att förbättringar och resultat blir hållbara över tid. Se hur vi använder oss av Six Sigma i våra konsultuppdrag här. Här kan du läsa mer om just Six Sigma.

*På svenska: DMAFS (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra), vilket dock sällan används

SIX SIGMA

Six Sigma är en förbättringsmetodik för att lösa problem på ett hållbart sätt. Six Sigma innehåller verktyg och metoder för att kunna jobba med effektiv kvalitetsstyrning. Six Sigma består av projektfaserna DMAIC* (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

Six Sigma är en systematisk och data-driven förbättrings-metodik som säkerställer att grundorsaken identifieras och elimineras. Genom att vi i våra konsultuppdrag följer projektfaserna DMAIC säkerställs också att förbättringar och resultat blir hållbara över tid. Se hur vi använder oss av Six Sigma i våra konsultuppdrag här. Här kan du läsa mer om just Six Sigma.

*På svenska: DMAFS (Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och Styra), vilket dock sällan används

Effektiva metoder DMAIC och Six Sigma genom Buraas Consulting

LEDARSKAP & FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förutsättningen för ett fungerande förbättringsarbete finns givetvis i sättet att leda en organisation och medarbetarskap. Vi utgår bla från teorierna kring:

  • Värdeskapande Ledarskap
  • Situationsbaserat Ledarskap
  • Resultatinriktat Ledarskap
  • Förändringsledning
  • Medarbetarskap
  • Teamutveckling
Visuells ledarskap Självstyrande grupper

Det viktigaste är inte vilken teori vi lutar oss emot, utan det väsentliga är att ledare agerar enligt företagets värderingar, samt att ledare finns synligt i organisationen och ger det stöd som krävs för individen och gruppen.

Vi lägger också stor vikt i hur ledare coachar sina medarbetare, dvs vad man efterfrågar som ledare (vilket styr beteende) och hur man agerar i olika situationer – beroende på tex teamets och medarbetarens mognad. Allt för att skapa engagemang hos individen och teamet och för att skapa bestående resultat i företaget.