Posted by Josefin Buraas on 21 september, 2016

8 viktiga steg för effektivitet & hållbara resultat

 

problemlösning, Six Sigma, lean, effektivitet

Upplever du att ni inte har kontroll över era processer? Eller att dina kunder inte är nöjda? Kanske är din effektivitet, kvalité eller leveransprecision för låg. Eller har ni kunder eller patienter som måste vänta länge i kö? Här är nycklarna till att skapa effektivitet och stabila processer:

  1. Kundbehov & kund-dialog Vad vill kunden egentligen ha? Vet alla medarbetare det? Fråga kunden hur nöjd hen är med er leverans och se till att alla medarbetare vet exakt vad kunden efterfrågar och prioriterar. Var tydlig med vad ditt företag ska leverera (kopplat till er vision och strategi) och kommunicera det till kunden.

  1. Målnedbrytning och verksamhetsstyrning Översätt kundbehoven och företagets strategi till konkreta mätetal och kommunicera internt vad som fokuseras. Bryt ner målen, så att var och en vet hur hen bidrar till företagets övergripande målsättningar. Mät och följ upp i styrdiagram och tolka trender och variationskällor! Mät inte för mycket, utan fokusera på rätt saker – dvs det som har kundvärde!

  1. Processer med roller och ansvar Vad ansvarar du för? Finns det tveksamheter kring vem som gör vad? Rita huvudprocesserna (OBS! på den nivå där det gör nytta), gör tydliga gränssnitt och skapa ansvarsfördelningar! Lista arbetsuppgifter, för att avgöra om uppgiften ska göras, tas bort eller omfördelas! Ta på dig kundens glasögon när du avgör vad som ska göras och inte göras!

  1. Processtyrning med rätt mätetal & frekvens Mät processens utfall med den frekvens som passar för respektive process. I en tillverkningsprocess kan ofta löpande mätning göras, medan ledningsprocesser mäts mindre frekvent. Varje skift eller arbetslag ska ha koll på sin prestation! Var också noga med att tydligt delegera ansvar till team och medarbetare, vilket skapar engagemang.

  1. Avvikelsehantering & Daglig styrning Så fort en avvikelse dyker upp, agera på den och se till att en individ är ansvarig att åtgärda avvikelsen! Ange klardatum! Avvikelse kan vara allt från att byta ett filter, justera en maskininställning eller att fylla en kompetenslucka i ett team. Skriv upp avvikelser och viktig information på exempelvis en tavla för att göra medarbetarna medvetna om avdelningens och företagets fokus.

  1. Problemlösning & systematik När teamet inte vet orsaken till avvikelsen, krävs en orsaks-analys och ofta involvering av medarbetare utanför teamet (tvärfunktionella team). Samla teamet och arbeta systematiskt för att identifiera grundorsaken till problemet och införa förbättringar som håller över tid. Systematiken kan du hitta i metoder som 8D, PDCA och DMAIC. Jag föredrar DMAIC, som är projektmetodiken inom Six Sigma.

  1. Hållbarhet genom uthållighet För att successivt skapa effektivare och bättre processer, krävs uthållighet. Varje dag! Varje vecka! Följ upp processen, involvera medarbetare, analysera, åtgärda och lär av varandra! Effektivitet och hållbara resultat skapas genom uthållighet och medarbetarskap. Det finns ingen genväg!

  1. Erfarenhetsåterföring  Efter varje åtgärd, reflektera kort och återför erfarenheterna till varandra. Vad gjorde vi? Hur gjorde vi det? Kunde vi ha upptäckt avvikelsen tidigare? Kan vi göra det annorlunda nästa gång?

Läs mer om hur vi ser på effektivitet och hållbara resultat som resulterar i gröna siffror och nöjda medarbetare på buraas.se!

Posted by Josefin Buraas on 25 augusti, 2016

Spännande höst för Buraas Consulting AB

Vägen mot bestående resultat och nöjda medarbetare

 

Efter en lång och härlig semester, känner jag mig taggad för att köra igång en innehållsrik höst för Buraas Consulting AB.

Nytt uppdrag

Framförallt kommer jag att jobba som projektledare i ett längre uppdrag (7 månader), vilket sker i samarbete med konsultfirman Curago. Det ska bli spännande och inspirerande. I projektet kommer vi på olika sätt att beröra flera av våra leveransområden, exempelvis verksamhetsstyrning, processutveckling och förbättringsprojekt.

Föreläsning på PLAN

Ser även fram emot en föreläsning på PLANS forsknings- och tillämpningskonferens på Växjö universitet i oktober. Jag håller på för fullt med att snickra ihop ett manus!

Styrelseutbildning

Dessutom ska jag förkovra mig genom att gå en styrelseutbildning hos Styrelseakademin. Det har länge varit ett mål men som jag hittills har prioriterat bort. Nu ska det bli verklighet! 

Inlägg på hemsida

Har också snickrat på hemsidan, som nu är redo för lite fler inlägg. Jag vill sprida erfarenheter som jag tagit med mig inom området verksamhetsutveckling från de olika branscher jag har agerat i. Jag kommer också att dela lättsmälta tips – bla kring hur man kan skapa effektiva processer OCH trivsel hos sina medarbetare. Så häng med!

/Josefin Buraas

 

 

 

Posted by Josefin Buraas on 7 juni, 2016

Buraas Consulting ingår samarbetsavtal med Melicon AB

Buraas Consulting samarbetsavtal med Melicon AB

Nu har ingår Buraas Consulting samarbetsavtal med Melicon AB, vilket känns roligt.

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering. Läs mer om den publicerade nyheten här.

Vi har regelbundna samtal, för att skapa ett helhetserbjudande runt både arbetsmiljöarbetet samt process och kvalitetsarbetet. Det finns många synergi-effekter som blir positiva för kunden.

/Josefin Buraas

Posted by Josefin Buraas on 3 juni, 2016

Buraas Consulting på PLANs forsknings- och tillämpningskonferens

DSC_2191

Fick just reda på att Buraas Consulting är utvald för att hålla ett anförande på PLANs forsknings- och tillämpningskonferens på Linnéuniversitetet i Växjö 19-20 oktober 2016. Det känns jätteroligt och spännande.

Vi ska utifrån intervjuer och enkäter samt fram för allt praktisk tillämpning beskriva:

Tillvägagångssätt för att uppnå bestående resultat och nöjda medarbetare, en konkret tillämpning av Lean och Six Sigma i logistikverksamheter.

Vi kommer att utveckla ämnet mer framöver.

/Josefin Buraas

 

Posted by Josefin Buraas on 25 maj, 2016

Samarbetsavtal med Företagslyftet

shutterstock_174808073

Nu har Buraas Consulting AB och Företagslyftet i Väst ingått ett samarbetsavtal, vilket känns jätteroligt.

Hela 57 företag deltar i projektet “FöretagsLyftet i Väst” vars syfte är att “stärka kompetens och konkurrenskraft hos deltagande verksamheter och alla dess medarbetare genom strategisk kompetensförsörjning, jämställdhet och effektiva lärformer”. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Tekniska College och IUC Halland (Industriella Utvecklingscentra) och stödjer tillverkande företag och dess personal i Västsverige.

Buraas Consulting AB finns med som utbildningsleverantör inom verksamhets- och affärsutveckling exempelvis inom områdena ”smart styrning, effektiva processer, projekt som håller över tid och ständiga förbättringar”. Mycket hämtas från metodikerna Lean och Six Sigma, men handlar också om strategisk affärsutveckling i syfte att få alla medarbetare att gå mot samma håll. Nu håller vi på att ta fram utbildningspaket, för att matcha de behov som identifieras bland de olika företagen.

Det är inte alltid lätt för företagen själva att upptäcka sina egna behov, vilket gör att vi även skapar inspirationsföreläsningar, vars syfte är att väcka frågor och skapa nya insikter.

Josefin Buraas

Posted by Josefin Buraas on 16 maj, 2016

Äntligen dags!

Äntligen dags för lansering av min affärsidé och BURAAS Consulting AB! Känns riktigt spännande och roligt!

Syftet är att hjälpa företag att skapa konkurrenskraft och lönsamhet genom vår gedigna kompetens inom processeffektivitet, Lean, Six Sigma och verksamhetsutveckling.

Vi skapar bestående resultat som håller över tid, samtidigt som vi fokuserar på människan – så att medarbetare och team under förändringsarbetet mår bra. Detta gör vi genom coaching, utbildning och genom att vara praktiskt stöd i själva genomförandet. Tillsammans med kund skapar vi:

Ta kontakt för en kostnadsfri konsultation och öppna upp för dialog på vår Facebook och LinkedIN.