Posted by Josefin Buraas on 1 november, 2017

Grafisk facilitering – nyckel till samsyn!

I fredags var jag på kurs i Grafisk facilitering. Det var oerhört roligt och inspirerande!

Grafisk facilitering handlar om att kombinera traditionell facilitering med grafisk dokumentation. Syftet är att genom bilder och symboler skapa kreativ och effektiv kommunikation under möten, samtal och diskussioner.

Eftersom våra minnen består av bilder i hjärnan blir ett tydligt gemensamt bildspråk redan från början ett effektivt sätt att skapa samsyn. Istället för att var och en skapar sina egna bilder av verkligheten eller strategin, skapar vi våra gemensamma.

Jag ska direkt börja använda min nyvunna färdighet och börja förbereda kommande utbildning på ett grafiskt sätt. Främst för att underlätta för deltagarna att komma ihåg det viktigaste ur innehållet! Men också för att det är ett roligt sätt att undervisa!

grafisk facilitering

Tack för inspirationen Kristian Rönne!

Läs mer på Effektiva processer

/Josefin

Posted by Josefin Buraas on 23 augusti, 2017

Buraas i Kvadrat

Mitt bolag lever i högsta grad kvar, men jag kommer nu att arbeta med och genom Kvadrat AB och kommer således att sköta den mesta av kommunkationen genom Kvadrats kanaler.

Här kan du läsa mer om Kvadrat AB och alla de konsulter jag arbetar med!

/Josefin

Posted by Josefin Buraas on 8 augusti, 2017

Samarbete med Kvadrat AB

Ser fram emot att samarbeta med livsstilsbolaget Kvadrat!

Då kan jag fortfarande driva mitt egna företag samtidigt som jag får inspirerande kollegor! Läs mer här:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6300358289741926401

 

 

Posted by Josefin Buraas on 5 juli, 2017

Ledningssystem & Processtyrning

Har just avslutat ett längre uppdrag i rollen som projektledare, där vi skapat förutsättningar att införa ett koncerngemensamt ledningssystem. Min roll som projektledare har bla inneburit att koordinera de sex parallella piloterna och genomföra en förstudie. Jag har också faciliterat workshops samt genomfört utbildningar i tex processtyrning.

Projektmedlemmarna har testat olika lösningar och hittat gemensamma nämnare för de olika bolagen i koncernen. Genom teamarbete har vi därefter skapat ett gemensamt ramverk och struktur för ledningssystemet. En lösning som ska hela passa koncernen. Det har funnits utmaningar att hantera och det känns roligt när vi nu kan knyta ihop säcken och inse att vi levererat våra projektmål.

Jag har haft förmånen att arbeta med ett engagerat projektteam med deltagare både från kund och systemleverantör. Projektteamens deltagare tyckte under utvärderingen bla att ”vi har redan nu effektiviserat våra processer…”, ”skapat ökad förståelse för processtyrning”, ”engagerade team” och att de ”ser nyttan och behovet av ledningssystem”.

Utvärderingen i styrgruppen löd bla att ”projektet har levererat resultat enligt målsättning inom tid och budget”, ”ärlighet i kommunikationen inom projektteam”, ”skapat engagemang och driv till att vilja implementera” och ”mycket bra struktur i projektledarrollen”.

Tack alla som bidragit till projektresultatet, som nu har skapat förutsättningar för höstens utrullningar. Jag tror att det kommer att bli riktigt bra!

Läs mer om Buraas Consulting AB:s tjänster här»

Posted by Josefin Buraas on 23 juni, 2017

Lednings-workshop i Västerhavet, Göteborg

Ledning av workshop på Pater Noster

Tillbaka från två dagar på Västkusten, med konferenslokaler mitt i havet! Har arbetat med en ledningsgrupp kring visions-, värderings- och målarbete.  Ett härligt team! Jag faciliterade en 2-dagars workshop som syftade till att skapa samsyn i organisationen med målet att skapa tillväxt och engagerade medarbetare.

Under workshopen genomfördes övningar bla för att skapa insikt kring både individens och teamets motivation. Därefter definierade gruppen ett gemensamt syfte med verksamheten (både från ett externt och internt perspektiv). Gruppen kunde därefter ta fram ett utkast till en gemensam vision och målområden, samt skapade samsyn genom att bla konkretisera sina värderingar.

Två givande dagar med ett engagerat gäng på en inspirerande plats!

Posted by Josefin Buraas on 17 februari, 2017

Oväntat inslag i Intelligent Logistik!

Lite oväntat men roligt att hitta en artikel som bla handlade om en presentation jag höll i höstas. Roligt att föreläsa, inspirera och utbilda!

Inser att månaderna bara rusar iväg och att inläggen här har varit få. Är inne i en hektisk period med mycket som ska på plats. Arbetar nu med att förbereda ett införande av ett koncerngemensamt ledningssystem. Utmanande och på sitt sätt komplicerat men samtidigt spännande och utvecklande!

Ser fram emot flera händelser i vår som tex styrelseutbildning och utveckling av verksamheten.

Posted by Josefin Buraas on 31 oktober, 2016

Artikel: Frihet att styra sin egen tid

Posted by Josefin Buraas on 6 oktober, 2016

Föreläsare på PLAN Forsknings- & Tillämpningskonferens

Hur kan du effektivisera och samtidigt skapa en trivsam arbetsplats? På forsknings och tillämpningskonferensen 19-20/10 tar vi fram några konkreta tillämpningar som skapar både effektivitet och engagemang. Här anmäler du dig!

 

Buraas Consulting arbetar för att skapa effektiva processer på företag främst i Halland och i Göteborg. Vi erbjuder konsulttjänster och utbildningar inom områdena:

Vi är experter inom processutveckling, kvalitetsstyrning samt metodikerna Lean och Six Sigma. För att läsa mer om Buraas Consulting, gå in på buraas.se