Posted by Josefin Buraas on 21 september, 2018

Inspirerande med Forskning & Innovation!!

Strax innan semestern, bestämde jag mig för en ny inriktning, från små uppdrag hos flera kunder till något större projekt med färre kunder.  Mitt i min tanke att ändra inriktning, dök ett fantastiskt roligt projekt upp, som jag faktiskt fick direkt! På Sveriges forskningsinstitut!

Det innebar samtidigt att jag fick avbryta ett par kund-samarbeten vilket naturligtvis alltid är tråkigt. Men jag är glad att jag gjorde det för att jag tror att det var bäst för både för den nya och den ”gamla” kunden samt även för mig själv!

Jag vill kunna gå in helhjärtat med mina kunder för att skapa hållbara förbättringar och få så stor utväxling framåt som möjligt…

..samt nå de där målen som ibland känns omöjliga till en början. Det är inspirerande!!

Innan jag startade på mitt nya projekt, avslutad jag en del mindre uppdrag tex:

 • Projektledarutbildningar på Stena Line

  • Spännande verksamhet med fokus på innovation och utveckling!
 • Förbättringsarbete och Workshop på NOWA Kommunikation

  • I syfte att inspirera till ständiga förbättringar och effektiva samarbeten.
 • Processförbättringsarbete inom Support-avdelning

  • Vi tog gemensamt fram förutsättningar för nytänk och förbättrade arbetssätt framåt.
 • Projektledarutbildningar genom Lexicon

  • För både Arbetsförmedlingen och andra verksamheter.

Och mitt i semestern fick jag reda på att:

Kvadrat vann ramavtal med Kammarkollegiet som jag var Upphandlingsgeneral för, vilket var extremt roligt!

Nu arbetar jag som projektledare på RISE inom HR för att genomföra nuläges- och behovsanalys, samt ta fram nya koncerngemensamma arbetssätt. Oerhört spännande att arbeta på RISE, som är Sveriges oberoende forskningsinstitut och innovationspartner.

I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Det är faktiskt lika spännande som det låter! Fantastiskt skickliga människor som jag har förmånen att arbeta tillsammans med. Och miljön på Lindholmen i Göteborg bara kokar av innovation och utveckling!

Posted by Josefin Buraas on 3 maj, 2018

Process-förbättring handlar oftast om att förenkla!

Processutveckling

Onödigt komplicerat!

Tänk vad onödigt komplicerat vi ofta gör det! Omständliga arbetsbeskrivningar, otydlig ansvarsfördelning eller motstridiga målsättningar. Genom att samla rätt personer, definiera enkla gränssnitt och förenkla processen kan mycket redas ut – en gång för alla. Detta för att skapa effektivitet och lönsamhet, men också välmående hos medarbetare!

Jag har nyligen faciliterat ett arbete för att förbättra processen på ett företags Helpdesk. I syfte att öka kundtillfredsställelsen som tex betyder en kortare ledtid för kunden. Från det att problemet uppstår tills det att problemet är löst.

Vi samlade medarbetare från hela flödet dvs från försäljning, medarbetare på supportavdelningen, tekniker och reservdelsansvarig. Vi träffades för att enas om mål, kartlägga processen från A till Ö på papper och låta var och en förklara hur de upplever att arbetsgången är. Redan där har vi kommit en bra bit på vägen. Att beskriva hur det verkligen går till och inte hur det bör gå till enligt någon process-beskrivning. 

Under redan första mötet, identifierades saker som kunde förbättras. Allt från att arbetsuppgifter inte utförs som det är tänkt, att det som säljs inte är riktigt det som levereras och att arbetssättet kring prioriteringar skiljer sig mellan medarbetare. Jag har haft förmånen att arbeta med ett härligt gäng, som är transparanta och öppna för att analysera orsaker till problem och hitta förbättringsidéer. Då tar vi också snabbt små steg framåt.

Förenkla mera!

När jag får frågan att hjälpa till med att förbättra arbetssätt, har uppdragsgivare ibland en föreställning om att det handlar om stora omvälvande förändringar. Men min erfarenhet är att det ofta kan göras stora framsteg genom små förenklingar, god kommunikation och tydligare samarbete mellan avdelningar/roller.

Processutveckling och processförbättring handlar för mig ofta om just processförenkling – där alla medarbetare skapar samsyn kring vad kunden vill ha, vad som ska levereras och hur det levereras gemensamt. Med olika roller och ansvar. Varje roll behövs i flödet och ingen roll är mer värd än någon annan.

Så fundera vilka onödiga moment ni har i era processer genom att samla tvärfunktionella grupper. Vad kan förenklas? Arbetar vi ibland dubbelt? Eller till och med över-levererar vi utifrån vad kunden egentligen vill ha? Och kom ihåg att det bästa sättet att förbättra är genom att FÖRENKLA!

Lycka till! Josefin

Posted by Josefin Buraas on 30 april, 2018

Projektutbildning för Arbetsförmedlingen gav energi!

För ett par veckor sedan höll jag en 4-dagars projektutbildning för en grupp från Arbetsförmedlingen (via Lexicon). Gruppen hade väldigt stor spridning utifrån bakgrund, etnicitet, kompetens och erfarenhet i arbetslivet. Spridningen var också stor utifrån hur erfaren man var i just ämnet projektarbete.

Det var också en grupp som inspirerade mig på olika sätt. Tänk vad en grupp med så olika bakgrund kan ge mycket till varandra utifrån olika perspektiv på livet, kultur och i sitt yrke! Det är sällan vi blandar en grupp av individer på detta sätt i arbetslivet. Det borde göras mer! Vi borde våga mer som arbetsgivare! Jag är övertygad om att företag med större mångfald får en större utväxling och bättre resultat på lång sikt än de som inte vågar göra det. Det kan vara tufft och utmanande till en början, men såå mycket det ger tillbaka! Både i resultat, kompetensutveckling och kundtillfredsställelse.

Utmaningen för mig under denna projektutbildning, blev att anpassa utbildningen så att det blev intressant och givande för varje individ i gruppen – oavsett vilken bakgrund, språk-färdighet och erfarenhet deltagarna hade. Det var både utmanande och inspirerande. Förutom att jag fick utveckla min förmåga att utbilda genom blandat lärande, så gav deltagarna intressanta perspektiv på tillvaron. Vi hade intressanta dialoger om allt från tråkigheter som händer i deras hemländer till att flera arbetsgivare i Sverige är lite stelbenta och rädda för förnyelse.

Se mer kring vilka utbildningar vi har: Utbildningar

/Josefin

Posted by Josefin Buraas on 15 mars, 2018

Frukost-seminarium på Kvadrat

Kom till mitt frukost-seminarium 19/4 på Kvadrat AB!

Anmäl dig här: https://app.eventlogic.se/shared/presentation/frukostseminarium+hos+kvadrat

 

Posted by Josefin Buraas on 15 mars, 2018

Projekt upphandling

Många som vet vad det innebär, ger mig en lätt suck. Jag har nyligen arbetat med att svara på en gigantisk upphandling. Jag förundras faktiskt också över hur mycket dokument som begärs in och om all den text jag skrivit verkligen läses av någon. Eller skummas det bara igenom? Oavsett, jag har lärt mig något nytt och det är alltid spännande!

Det gäller att ha ordning och reda samt en enkel och tydlig struktur. Konsten är väl att exakt svara på frågan (varken mer eller mindre), att verkligen få med allt som efterfrågas och samtidigt inte över-arbeta. Jag tycker vi som arbetade med upphandlingen lyckades bra med det!

Nu hoppas jag bara att vi får det nya ramavtalet på de områden som vi har lämnat in!

Det här handlar ju också om effektiva processer. Om du vill veta mer om det, läs mer här!

/Josefin

 

Posted by Josefin Buraas on 12 februari, 2018

Effektiva processer och medarbetarengagemang

Posted by Josefin Buraas on 11 december, 2017

Avtal mellan Lexicon och Buraas

Känns fantastiskt roligt att ha skrivit under ett avtal med Lexicon! Jag arbetar som lärare och undervisar i ämnen som tex Personlig effektivitet och Förbättringsprojekt. 

Lexicon är Sveriges största privatägda utbildningsgrupp. Sedan 1979 har de framgångsrikt utbildat människor och erbjudit konsulttjänster med Sveriges största bredd av kompetens till företag och andra organisationer.

Förutom ”Personlig effektivitet”, kommer jag att undervisa i tex Projektledning. Personlig effektivitet är mer aktuellt än någonsin. Jag träffar bekant efter bekant, som har stressrelaterade symptom och har känslan att inte få ihop sin vardag. Att bli personligt effektiv är en hjälp på vägen till ett sundare förhållningssätt och välmående!

Det är otroligt inspirerande att vara en leverantör i ett så spännande företag som Lexicon. Jag fick dessutom möjlighet att träffa anställda och andra utbildningskonsulter på en trevlig julpyssel- och matlagningskväll i förra veckan. Ser fram emot att samarbeta med dem  – inte bara på pysselbordet!

/Josefin

 

 

Posted by Josefin Buraas on 21 november, 2017

Inspirerande dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg

Kan nu summera tre mycket inspirerande och givande dagar på Kvalitetsmässan i Göteborg!

Per Schlingmann talar om hur globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen skapar nya förutsättningar för framtiden. Han framhäver också vikten av kreativa mötesplatser för att skapa innovationskraft.

Kvalitetsmässan

Jenny Hermansson (VD Spotify) poängterar behovet av struktur och en gemensam vision, där samtidigt det behöver ges utrymme att vara snabbfotad, flexibel och innovativ. Inspirerande också att höra hur Spotify arbetar med sin personalpolitik och hur de attraherar nya medarbetare från hela världen.

Darja Isaksson (digitaliseringsstrateg) beskriver hur framtidens organisationer behöver vara flexibla för att överleva. Hon talar om vilka möjligheter digitaliseringen skapar genom att tex kunna involvera kunden ”på riktigt” och skapa snabbare feedback-loopar.

Inspirerande också att höra hur den nya generationen som kommer in på arbetsmarknaden ”Millenials” agerar och prioriterar. Sofia Kacim och Anna Dyhre beskriver hur ”millenials” är ifrågasättande, förväntar sig feedback direkt och förutsätter ett närvarande ledarskap – dock nödvändigtvis inte fysiskt eftersom livet sker genom mobilen!:-)

Jag tar med mig en mängd olika saker och det jag spontant tänker att organisationer behöver ta hänsyn till nu för att överleva är:

 • Att nå ”Millenials” genom att tex arbeta med kortare feedback-loopar, kreativt arbetsklimat och ett närvarande ledarskap.
 • Att vara tydlig med företagets vision och mål och samtidigt skapa förutsättningar för att vara anpassningsbar och flexibel inom dessa ramarna.
 • Att både bygga sin organisation utifrån och in (kundens behov) men också inifrån och ut (medarbetarnas behov).
 • Och sist men inte minst! Bygga in ett beteende i organisationen som uppmuntrar systematiskt förbättringsarbete genom att bla arbeta med ett närvarande och coachande ledarskap. Att se till att ständigt bli bättre är fortfarande den viktigaste konkurrenskraften!

Jag själv ska direkt ändra mitt beteende för att anpassa mig bättre inför framtiden genom att:

 • Öka berättandet (Storytelling) under utbildningar, föreläsningar och workshops.
 • Öka min kunskap inom digitalisering och öka min kompetens kring hur vi ännu mer kan nyttja tekniken i vårt kvalitetsarbete.
 • Bjuda in till fler dialoger med Millenials som blir vår nya arbetskraft in i framtiden.

Nu ska jag hålla i en utbildning i personlig effektivitet och insikterna från Kvalitetsmässan gör mig ännu mer övertygad om att syftet går hem och att ämnet är hög-aktuellt:

”Personlig effektivitet – Att få det viktigaste gjort & Må bra under tiden”