KONSULTATION

Jag arbetar som projektledare, föreläsare och utbildare. Oftast behöver utbildning kombineras med projektgenomförande eftersom utbildningen först ger effekt då metoder och verktyg tillämpas. På samma sätt krävs ofta utbildning, då en förändring ska genomföras  – för att skapa insikt, kunskap och agerande som går i linje med förändringsarbetets mål.

I vissa fall går jag in i rollen som interimsledare, då företaget behöver ett mer långsiktigt stöd i form av tex projektledare eller förändringsledare.

Jag arbetar delvis också som underkonsult åt större konsultföretag. Det kan gälla utbildning inom Lean & Six Sigma och processutvecklingsarbete. Eller kanske är det ett företag som har fastnat i sin utvecklingsresa och behöver någon som ser på verksamheten med nya ögon.

Jag arbetar med små och stora företag i Sverige och har ett brett kontaktnätverk med flera samarbetspartners som angränsar till mina kompetensområden.