Min motivation

Jag, Josefin Buraas, startade min karriär på Volvo Personvagnar och kom ganska snart in på metodiker och verktyg för att effektivisera och förbättra. Jag deltog på många utbildningar på Volvo och Ford när det gäller Six Sigma, Lean och processutveckling och insåg vid applicering hur effektiva och bra dessa metoder är. Dessutom var det riktigt roligt att arbeta med att utveckla process och människor på ett systematiskt sätt. Det gav effekt. Om man använder metodiken på rätt sätt vill säga!

Under de år jag har arbetat med processutveckling på olika sätt, har jag lärt mig att det kan gå väldigt fel och att det ofta gör det. Därför har jag intresserat mig för, vidareutbildat mig och arbetat med ledarskapsfrågor och förändringsledning. Hållbara förbättringar förutsätter ett närvarande och coachande ledarskap. Att leda genom att få medarbetare att växa.

Vikten av att få medarbetare med sig i förändringsresan är väl egentligen given, men organisationer lyckas inte alltid. Istället har stress-symptomen hos medarbetare ökat lavin-artat de senaste åren. Samtidigt som effektiviseringskraven blir allt högre. Det är en utmaning som många företag brottas med idag.

Jag vill därför hjälpa organisationer att kombinera det systematiska, datadrivna förhållningssättet med de mjukare delarna. För att bli konkurrenskraftig måste man skapa strukturer och gemensamma mål på ett sätt som är attraktivt för både kunder och medarbetare. Därtill behöver vi skapa ett klimat som främjar innovation och kreativitet. Vi behöver alltså vara snabbfotade och flexibla men samtidigt luta oss mot en tydlig struktur och systematik. 

Jag anser inte att vi behöver arbeta hårdare eller mer. Vi behöver oftast arbeta på ett annat sätt samt agera utifrån helheten och tillsammans! Det vill jag hjälpa till med!

/Josefin

Josefin Buraas har god erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektstyrning med erfarenhet från olika branscher och med bakgrund från bilindustrin
Konsultation Verksamhetskonsult med expertområdena processutveckling, Lean och Six Sigma

Josefin Buraas har god erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektstyrning med erfarenhet från olika branscher och med bakgrund från bilindustrin
Konsultation Verksamhetskonsult med expertområdena processutveckling, Lean och Six Sigma

Josefin Buraas har mer än 15 års erfarenhet av att leda förändrings- och processutvecklingsarbete både på en strategisk och operativ nivå - för att uppnå kvalitetssäkra och kostnadseffektiva processer. Hon har ingått i olika ledningsgrupper och fick nyligen feedback från en kollega att hon har "en förmåga att ägna sig åt det viktiga och att prioritera verksamhetens inriktning på ett bra sätt". Josefin har arbetat med olika branscher, som tex bil- och annan tillverkningsindustri, sjuk- och hälsovård, processindustrin, energisektorn, terminal- och hamnverksamhet. Både som konsult och linjeansvarig. Josefin är enligt utvärdering från fd kollegor en "trovärdig, skarp och målmedveten person, som ständigt vill utveckla och utvecklas".  Josefin har magisterexamen i Systemekonomi och har kompletterat med många av affärs- och ledarskapskurser. Hon är även certifierad styrelseledamot genom  Styrelseakademins utbildning för ledamöter. Josefin trivs i rollen som utbildare och katalysator i processen att realisera humankapitalets och företagets verkliga potential!