VÄGEN TILL EFFEKTIVA PROCESSER OCH NÖJDA MEDARBETARE

VÄGEN TILL EFFEKTIVA PROCESSER OCH NÖJDA MEDARBETARE

Det finns alltid utrymme att bli bättre. Tillsammans med kund vill jag öka lönsamhet och effektivitet på ett sätt som också skapar trivsel hos kundens medarbetare. Jag, Josefin Buraas, arbetar nära kunden inom verksamhetsstyrning, processutveckling, kvalitetsstyrning och förbättringsarbete genom bla TQM, Lean och Six Sigma.

Kontakta Josefin»

Arbetar alla i enlighet med kundens behov? Agerar vi systematiskt och fakta-baserat? Här knyts allt ihop - från vision och målnedbrytning till daglig mätning och styrning.

VERKSAMHETSSTYRNING »

Händer det att möten eller andra processer är ineffektiva? Finns om- eller dubbelarbete? Här tar vi tillsammans bort slöseri och jobba mer med det som är viktigt för kunden.

PROCESSUTVECKLING»

Finns metoder för en effektiv problemlösning med orsaksanalys och systematik? Genom Six Sigma och projektmetodiken DMAIC skapas resultat som håller över tid.

HÅLLBAR PROBLEMLÖSNING »

Är det svårt att skapa motivation i teamet? Hur säkerställs att alla ständigt förbättrar? Team-arbete och rätt verktyg är avgörande för att bli konkurrenskraftig.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR »

Se resultat direkt

Det bästa är väl när vi direkt kan se resultat!...och att det samtidigt blir hållbart över tid! Det gör vi i en Kaizen Workshop där vi under 5 dagar förbättrar en specifik process. Enormt engagemang och bra resultat har hittills varit utkomsten.

Problemlösning & Six Sigma»

Utmana gamla tankemönster

Det är så lätt att falla tillbaka till gamla tankemönster och förlegade arbetssätt. För att vara konkurrenskraftig, krävs det utveckling genom utbildning, coachning och inspiration. Kontakta Josefin för ett kostnadsfritt möte.

Kontakt»

Inspireras och reflektera

Än så länge har krönikan bestått av nyheter om mitt företag, men jag hoppas öka mängden artiklar för att inspirera till reflektion och agerande kring hur vi kan förbättra processer och samtidigt bidra till en arbetsmiljö som är trivsam!

Krönika»

Josefin Buraas Consulting konsult 3

Kontakta Josefin Buraas

mobil: 072-210 43 77

email: Josefin@buraas.se

Nå mig även på LinkedIn eller via Kvadrat AB!